INFO

Hudební festival Dodnafest Dolce 2012 se koná 28.července 2012 od 13:00 v krásném prostředí na bývalém fotbalovém hřišti u rybníka v Dolcích (Plzeň-jih).Mapu místa konání najdete v kontaktech.V areálu bude pro návštěvníky připraveno kvalitní občerstvení,stany a přístřešek pro odpočinek a pro případ nepříznivého počasí.Vstup do areálu bude umožněn od 12:00 po zaplacení vstupného 250kč nebo předložení platné vstupenky a označení identifikační páskou,která bude sloužit i jako vrácenka.Děti do 15 let v doprovodu dospělé osoby a senioři nad 60 let mají vstup zdarma.Bez identifikační pásky budou návštěvníci z areálu vykázáni.V areálu je pro návštěvníky možnost parkování zdarma.Návštěvníci jsou povini dodržovat všeobecné podmínky pořadatele.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POŘADATELE:

1. Zaplacené vstupné se nevrací

2. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené na věcech,ani za újmu na zdraví

3. Osobám mladším 15-ti let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělých osob

4. Do areálu není dovoleno vnášet láhve,plechovky zbraně,nebo jiné předměty,které mohou být pořadatelem označeny za nebezpečné.Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly

5. V areálu je zakázáno pořizovat audio a video záznamy.Fotografování je povoleno

6. Pořadatel a umělec si vyhrazují právo filmového,video a televizního záznamu koncertu.Návštěvník takto zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.

7. Vstupenka(identifikační pásek) pozbývá své platnosti po skončení akce.Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona

8. Změna programu a účinkujících jsou vyhrazeny

9. Návštěvník musí respektovat pokyny pořadatelů

 

TĚŠÍME SE NA VÁS A DOUFÁME,ŽE SE SEJDETE V HOJNÉM POČTU